ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

 • Z prasy
Urządzenia na pomoc sercu – prof. Maciej Sterliński
...
 • Z prasy
Technologie nielekowe – supermoce elektroterapii
...
 • Z prasy
EHJ: Ablacja chroni przed demencją?
...
 • Z prasy
Prof. Jarosław Kaźmierczak: Mamy skuteczne narzędzia, by leczyć choroby społeczne
...
 • Z prasy
ESC 2020: Wyższość zastosowania krioablacji nad farmakoterapią w objawowym, napadowym migotaniu przedsionków
...
 • Z prasy
Urządzenia monitorujące pracę serca mogą skutecznie zapobiegać udarom – kardiologiczne aspekty debaty o udarze niedokrwiennym mózgu
...
 • Z prasy
Kardiomiopatie: serce w przebudowie
...
 • Z prasy
Koronawirus i arytmia – Powstał poradnik pacjenta kardiologicznego
...
 • Z prasy
Wtórna profilaktyka udarów niedokrwiennych – stanowisko grupy ekspertów
...
 • Z prasy
Za nami e-POLSTIM 2020!
...
 • Z prasy
PTK: Nowoczesne leczenie niewydolności serca to już nie opcja – to pilna konieczność!
...
 • Z prasy
Badanie: Ablacja migotania przedsionków coraz skuteczniejsza
...
 • Z prasy
PTK i ESC: Wygrać z zawałem
...
 • Z prasy
Jak przygotować się do planowego zabiegu?
...
 • Z prasy
Procedura PET CT pomocna w diagnostyce zakażeń związanych z wszczepialnymi układami do elektroterapii
...
 • Z prasy
Kardiolodzy apelują: Chroń życie, NIE #zostańwdomu z zawałem!
...
 • Z prasy
Telemedyczna Grupa Robocza z poradnikami dla pacjentów i lekarzy
...
 • Z prasy
Komunikat dot. wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii lub elektrofizjologii w okresie epidemii COVID-19
...
 • Z prasy
Kardiolodzy elektrofizjolodzy odznaczeni Orderami Odrodzenia Polski
...
 • Z prasy
Jedna z największych innowacji Medtech naszych czasów 40 lat później…
...