ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • ESC 2023
DANPACE II: Minimalizacjastymulacji przedsionkowej w dysfunkcji węzła zatokowego i ryzyko wystąpienia migotania przedsionków: badanie randomizowane
Minimalizacja stymulacji przedsionkowej u chorych z dysfunkcją węzła zatokowego nie zmniejsza ryzyka występowania AF. Programowanie PM z zaplanowaną częstotliwością 40/min bez funkcji rate-adaptive wiąże się ze zwiększeniem ryzyka...
  • ESC 2023
BUDAPEST-CRT Upgrade: Rozbudowa do resynchronizacji w niewydolności serca ze stymulacją prawokomorową
Wśród pacjentów z PM lub ICD z istotnym ładunkiem stymulacji prawokomorowej i zredukowaną frakcją wyrzutową rozbudowa do CRT-D w porównaniu z terapią z użyciem ICD redukuje złożone ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny, hospitalizacji z...
  • ESC 2023
CASTLE-HTx: Ablacja cewnikowa migotania przedsionków u pacjentów z ciężką niewydolnością serca
Wśród pacjentów z AF i ciężką HF zastosowanie optymalnej farmakoterapii i wykonanie ablacji AF spowodowało istotne zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zgonu, potrzeby wszczepienia LVAD lub wykonania pilnej...
  • ESC 2023
ADVENT: Ablacja pulsacyjnym polem elektrycznym vs konwencjonalna ablacja termiczna w napadowym migotaniu przedsionków
U pacjentów z napadowym AF ablacja PFA w ocenie 1-rocznej nie była gorsza od konwencjonalnej ablacji termicznej zarówno w zakresie skuteczności jak i...
  • ESC 2023
NOAH-AFNET 6: Doustne leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z szybkimi rytmami przedsionkowymi
U pacjentów z AHRE wykrytych w wszczepionych urządzeniach kardiologicznych leczenie przeciwkrzepliwe edoksanem w porównaniu z placebo nie powodowało redukcji złożonego punktu końcowego obejmującego zgon sercowo-naczyniowy, udar mózgu lub...