X Konferencja WDR za nami. Wszystkim wykładowcom, prowadzącym i uczestnikom serdecznie dziękujemy!


Sekcja Rytmu Serca PTKNa podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi/lekarzowi dentyście przysługuje 16 pkt. edukacyjnych.

Patronat nad konferencją objęła Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Program konferencji

7 LISTOPADA 2019

15.30 – 17.30 / Sala Berlin + Warszawa
Warsaw Education Center: Programowanie CRT – życie może być łatwiejsze – S. Karczmarewicz, M. Walczak

18.00 – 19.30 / Sala Berlin + Warszawa
Kabaret kardiologiczno-psychologiczny
Co myśli lekarz, że myślą o nim pacjenci i jak to zmienić – Interaktywne warsztaty – S. Karczmarewicz, A. Mierzyńska, J. Gessek

19.30 / Sala Paryż
Kolacja

8 LISTOPADA 2019

9.00 – 10.00 / Sala Berlin + Warszawa + Londyn
Late Breaking Clinical Trails: co zmieniają w codziennej praktyce?
Prowadzący: P. Mitkowski, A. Lubiński

 • U chorych z migotaniem przedsionków/ inną ważną arytmią – D. Urbańczyk-Świć
 • U chorych przewidzianych do leczenia ablacją, nie tylko z migotaniem przedsionków – A. Hoffman
 • U chorych przewidzianych do wszczepienia urządzenia do elektroterapii serca lub  już z takim urządzeniem – E. Jędrzejczyk-Patej

10.30 – 12.00
Ewolucja działa po cichu, ale efekty są spektakularne. W urządzeniach wszczepialnych też
Prowadzący: P. Mitkowski, M. Sterliński, A. Przybylski, O. Kowalski

 • Standardy jakości – Z. Miarkova
 • Elektrody – E. Cuvillier
 • Baterie, kondensatory – T. Miltich
 • Vitatron wczoraj i dziś – S. Turkawski/S. Taraszewski
 • Q&A – Mitkowski, M. Sterliński, A. Przybylski, O. Kowalski

12.30 – 13.45
Strategie zapobiegania infekcji związanych z wszczepialnymi urządzeniami
Prowadzący: M. Gułaj, A. Wojdyła-Hordyńska

 • Case presentation: Porzucona elektroda u młodej pacjentki i… co dalej? – A. Polewczyk
 • Epidemiologia i znaczenie kliniczne infekcji – M. Wilkowski
 • Profilaktyka infekcji CIED: o czym nie wolno zapomnieć – K. Turkiewicz
 • Wyniki badania Wrap-it – P. Mitkowski

13.45 – 14.30 / Sala Paryż
Lunch

13.45 – 14.30 / Sala Oslo + Sztokholm
Meet the technology, meet the expert
Lunch session

14.30 – 16.00 / Sala Berlin + Warszawa + Londyn
Decyzje kliniczne – CRT
Prowadzący: K. Krzyżanowski, E. Jędrzejczyk-Patej

 • CRT a wielochorobowość. Czy można wskazać punkt, w którym korzyści się kończą? – M. Sterliński
 • CRT u pacjentów z migotaniem przedsionków napadowym, utrwalonym – D. Jagielski
 • Jakich korzyści powinni spodziewać się pacjent i jego lekarz w wyniku działania algorytmów optymalizujących terapię CRT? – T. Chromiński
 • Trudne sytuacje zabiegowe i jak je rozwiązać – K. Kaczmarek

16.30 – 18.00
Elektroterapia AD 2019. Ważne kwestie, kierunki rozwoju, ograniczenia

 • Elektroterapia u pacjentów krytycznie chorych – konsensus EHRA – A. Woźniak
 • Podstawy kliniczne, ekonomiczne i społeczne rozwiązań telemedycznych w kardiologii – P. Balsam
 • Przyszłość stymulacji bezelektrodowej – A. Przybylski
 • Co pokazuje polski rejestr Micra TPS – P. Mitkowski
 • Panel dyskusyjny. Podejście a zalecenia, bariery i ograniczenia – P. Ptaszyński, A. Przybylski, P. Mitkowski, O. Kowalski, M. Kempa, M. Sterliński

20:00 / Sala Paryż
Kolacja

9 LISTOPADA 2019

9.00 – 10.30 / Sala Berlin + Warszawa + Londyn
Różne urządzenia wszczepialne u jednego pacjenta: kiedy nawzajem sobie przeszkadzają, a kiedy pomagają?
Prowadzący: M. Kempa, D. Jagielski

 • Case presentation: Neurologiczne urządzenia wszczepialne a CIED – L. Chmielewska-Michalak
 • LVAD: gdy ICD to za mało – P. Siondalski
 • Interakcje kardiologicznych urządzeń wszczepialnych z terapiami rzadziej wymaganymi – P. Syska
 • Radioterapia u pacjentów z CIEDS:
  • co jest istotne z punktu widzenia onkologa (kwalifikacja) – S. Blamek
  • co jest istotne z punktu widzenia kardiologa – A. Kurek

11.00 – 12.30
Ablacje
Prowadzący: E. Koźluk, A. Fuglewicz

 • Wytyczne HRS/EHRA dotyczące ablacji arytmii komorowych – P. Kułakowski
 • Krioablacja balonowa – przetrwałe migotanie przedsionków, możliwości zastosowania poza izolacją żył płucnych – R. Płaksej
 • Napadowe migotanie przedsionków – RF czy krioablacja? – S. Nowak
 • Procedury redo – RF czy krioablacja? – A. Głowniak
 • Migotanie przedsionków w niewydolności serca  - O. Kowalski

12.45 – 14.15
Tachyarytmie nadkomorowe AD 2020
Prowadzący: R. Ochotny, M. Jastrzębski

 • Nowe wytyczne ESC dotyczące postępowania w tachyarytmiach nadkomorowych – P. Kułakowski
 • Długookresowa rejestracja EKG – Ł. Pastwa
 • Rejestracja arytmii na platformach mobilnych – A. Cacko
 • Udar kryptogenny a diagnostyka AF – A. Słowik

14.30 – 16.00
His Bundle Pacing
Prowadzący: K. Gołba, R. Gardas, M. Jastrzębski, P. Dąbrowski

 • Dlaczego HBP: anatomia i patofizjologia – K. Gołba
 • Kogo kwalifikuje do zabiegu? – R. Gardas
 • Dylematy śródzabiegowe – M. Jastrzębski
 • Follow-up pacjenta z HBP – P. Dąbrowski

16:00 / Sala Paryż
Lunch


8-9 LISTOPADA 2019

Sala Oslo + Sztokholm
Zajęcia praktyczne na symulatorach, programatorach. Serdecznie zapraszamy do Cathlabu Medtronic

Konferencja W Dobrym Rytmie od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska medycznego dając szansę na spotkanie z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelnków pisma. Co roku gromadzi ponad 300 słuchaczy zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy i postępami w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Wykłady prowadzą najwybitniejsi polscy eksperci i znakomici dydaktycy, których wiedza i doświadczenie gwarantują wysoki poziom dyskusji. Konferencja W Dobrym Rytmie to dwa dni sesji dydaktycznych, 30 wykładów ekspertów dziedziny i zaproszonych gości w sesjach multidyscyplinarnych, warsztaty „hands-on”, "i-lab” a także interaktywne warsztaty, które pozwalają doskonalić decyzyjność w rozwiązywaniu problemów podczas follow up i wzmocniają zdolność komunikacji z pacjentem.

Wysoka frekwencja oraz entuzjastyczne opinie uczestników dają podstawy do wpisania konferencji czasopisma na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń edukacji medycznej w Polsce. Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Ostatnie Konferencje "W Dobrym Rytmie"

IX Konferencja W Dobrym Rytmie
16 listopada 2018
IX Konferencja “W Dobrym Rytmie”

IX Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 9-10 listopada 2018 w Hotelu...

Więcej
WDR2017_slajdstartowy
16 listopada 2017
VIII Konferencja “W Dobrym Rytmie”

VIII Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 3-4 listopada 2017 w Hotelu...

Więcej
WDR2016_wizual
16 listopada 2016
VII Konferencja “W Dobrym Rytmie”

VII Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 4-5 listopada 2016 w Hotelu Warszawianka w...

Więcej
VIkonferencjaWDR
16 listopada 2015
VI Konferencja “W Dobrym Rytmie”

VI Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 6-7 listopada 2015 w Hotelu Narvil w...

Więcej
VkonferencjaWDR
16 listopada 2014
V Konferencja “W Dobrym Rytmie”

V Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 7-8 listopada 2014 w Hotelu Double...

Więcej