SAVE THE DATE! X Konferencja "W Dobrym Rytmie" 7-9 listopada 2019

Program konferencji

7 LISTOPADA 2019

15.30 – 17.30 / Warsaw Education Center: Programowanie CRT – życie może być łatwiejsze

18.00 – 19.30 / Kabaret kardiologiczno-psychologiczny
Co myśli lekarz, że myślą o nim pacjenci i jak to zmienić – Interaktywne warsztaty

19.30 / Kolacja

8 LISTOPADA 2019

9.00 – 10.00 / Sesja 1. Late Braking Clinical Trails: co zmieniają w codziennej praktyce?

 • U chorych z migotaniem przedsionków/inną ważną arytmią
 • U chorych przewidzianych do leczenia ablacją, nie tylko z migotaniem przedsionków
 • U chorych przewidzianych do wszczepienia urządzenia do elektroterapii serca lub już z takim urządzeniem

10.30 – 12.00 / Sesja 2. Ewolucja działa po cichu, ale efekty są spektakularne. W urządzeniach wszczepialnych też

 • Standardy jakości
 • Elektrody
 • Baterie, kondensatory
 • Vitatron wczoraj i dziś
 • Q&A

12.30 – 13.45 / Sesja 3. Strategie zapobieganiainfekcji związanych z wszczepialnymi urządzeniami

 • Epidemiologia i znaczenie kliniczne infekcji
 • Profilaktyka infekcji CIED: o czym nie wolno zapomnieć
 • Wyniki badania Wrap-it
 • Faktyczne koszty leczenia infekcji

13.45 – 14.30 / Lunch

14.30 – 16.00 / Sesja 4. Decyzje kliniczne – CRT

 • CRT a wielochorobowość. Czy można wskazać punkt, w którym korzyści się kończą?
 • CRT u pacjentów z migotaniem przedsionków napadowym, utrwalonym
 • Jakich korzyści powinni spodziewać się Pacjent i jego Lekarz w wyniku działania algorytmów optymalizujących terapię CRT?
 • Trudne sytuacje zabiegowe i jak je rozwiązać

16.30 – 18.00 / Sesja 5. Elektroterapia AD 2019. Ważne kwestie, kierunki rozwoju, ograniczenia

 • Elektroterapia u pacjentów krytycznie chorych – konsensus EHRA
 • Rejestr ablacji. Polska na tle Europy
 • Przyszłość stymulacji bezelektrodowej
 • Co pokazuje polski rejestr Micra TPS
 • Panel dyskusyjny. Podejście a zalecenia, bariery i orgraniczenia

9 LISTOPADA 2019

9.00 – 10.30 / Sesja 6. Różne urządzenia wszczepialne u jednego pacjenta: kiedy nawzajem sobie przeszkadzają, a kiedy pomagają?

 • Neurologiczne urządzenia wszczepialne a CIED
 • LVAD: gdy ICD to za mało
 • Interakcje kardiologicznych urządzeń wszczepialnych z terapiami rzadziej wymaganymi
 • Radioterapia u pacjentów z CIEDS:
  • co jest istotne z punktu widzenia onkologa (kwalifikacja)
  • co jest istotne z punktu widzenia kardiologa

11.00 – 12.30 / Sesja 7. Ablacje

 • Wytyczne HRS/EHRA dotyczące ablacji arytmii komorowych
 • Aspekty techniczne i praktyczne krioablacji balonowej ujść żył płucnych – zastosowanie w Polsce i na świecie
 • Napadowe migotanie przedsionków – RF czy krioablacja?
 • Procedury redo – RF czy krioablacja?
 • Migotanie przedsionków w niewydolności serca

12.45 – 14.00 / Sesja 8. Kołatania serca (i AF) – diagnostyka 2020

 • Długookresowa rejestracja EKG
 • Rejestracja arytmii na platformach mobilnych
 • Udar kryptogenny a diagnostyka AF

14.30 – 15.30 / Sesja 9. His Bundle Pacing

 • Kogo kwalifikuje do zabiegu?
 • Dylematy śródzabiegowe
 • Follow-up pacjenta z HBP

Zapraszamy do współtworzenia programu naukowego jubileuszowej konferencji "W Dobrym Rytmie"

Prosimy o nadsyłanie ciekawych przypadków z dziedziny elektroterapii i elektrofizjologii (tytuł, streszczenie) na adres redakcja@wdobrymrytmie.pl.

Najciekawsze prace zostaną przedstawione w dedykowanej sesji.

Konferencja W Dobrym Rytmie od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska medycznego dając szansę na spotkanie z gronem słuchaczy i jednocześnie stałych czytelnków pisma. Co roku gromadzi ponad 300 słuchaczy zainteresowanych aktualnym stanem wiedzy i postępami w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Wykłady prowadzą najwybitniejsi polscy eksperci i znakomici dydaktycy, których wiedza i doświadczenie gwarantują wysoki poziom dyskusji. Konferencja W Dobrym Rytmie to dwa dni sesji dydaktycznych, 30 wykładów ekspertów dziedziny i zaproszonych gości w sesjach multidyscyplinarnych, warsztaty „hands-on”, "i-lab” a także interaktywne warsztaty, które pozwalają doskonalić decyzyjność w rozwiązywaniu problemów podczas follow up i wzmocniają zdolność komunikacji z pacjentem.

Wysoka frekwencja oraz entuzjastyczne opinie uczestników dają podstawy do wpisania konferencji czasopisma na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń edukacji medycznej w Polsce. Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Ostatnie Konferencje "W Dobrym Rytmie"

IX Konferencja W Dobrym Rytmie
16 listopada 2018
IX Konferencja “W Dobrym Rytmie”

IX Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 9-10 listopada 2018 w Hotelu...

Więcej
WDR2017_slajdstartowy
16 listopada 2017
VIII Konferencja “W Dobrym Rytmie”

VIII Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 3-4 listopada 2017 w Hotelu...

Więcej
WDR2016_wizual
16 listopada 2016
VII Konferencja “W Dobrym Rytmie”

VII Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 4-5 listopada 2016 w Hotelu Warszawianka w...

Więcej
VIkonferencjaWDR
16 listopada 2015
VI Konferencja “W Dobrym Rytmie”

VI Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 6-7 listopada 2015 w Hotelu Narvil w...

Więcej
VkonferencjaWDR
16 listopada 2014
V Konferencja “W Dobrym Rytmie”

V Konferencja “W Dobrym Rytmie” odbyła się 7-8 listopada 2014 w Hotelu Double...

Więcej