ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • ESC 2020
STOP AF First study. Safety and efficacy of cryoballoon catheter ablation as a first-line treatment for patients with paroxysmal atrial fibrillation (Badanie STOP AF First: bezpieczeństwo i skuteczność krioablacji balonowej jako pierwszego leczenia u chorych z napadowym migotaniem przedsionków)
Wśród pacjentów z napadowym objawowym AF krioablacja balonowa jako pierwsza strategia lecznicza była skuteczniejsza od leków antyarytmicznych. Okazała się być również bezpieczną z bardzo nielicznymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi...
  • ESC 2020
Badanie RATE-AF
Digoksyna może być rozważana jako lek pierwszego wyboru dla kontroli częstości rytmu komór u starszych pacjentów z utrwalonym AF i objawami...
  • ESC 2020
EAST-AFNET 4 – Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation (EAST-AFNET 4 – wczesna kontrola rytmu u pacjentów z migotaniem przedsionków)
U pacjentów z wcześnie rozpoznanym AF i współistniejącymi zaburzeniami sercowo-naczyniowymi wczesna strategia walki o rytm zatokowy wiąże się z mniejszym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych niż standardowe postępowanie....