ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • HRS 2019
Prospective randomized comparison of rotor ablation vs conventional ablation for treatment of persistent atrial fibrillation – THE REAFFIRM TRIAL
Badanie nie wykazało, aby dołączenie ablacji rotorów do konwencjonalnej izolacji żył płucnych poprawiało skuteczność zabiegu u chorych z przetrwałym...
  • HRS 2019
Evaluate renal artery denervation in addition to catheter ablation to eliminate atrial fibillation (ERADICATE-AF) trial
Zastosowanie odnerwienia nerek jako uzupełnienia PVI u chorych z napadowym AF i nadciśnieniem tętniczym jest postępowaniem bezpiecznym i może zwiększać skuteczność ablacji...
  • HRS 2019
Preventive ablation of ventricular tachycardia in patients with myocardial infarction: THE BERLIN-VT TRIAL
Badanie BERLIN-VT wykazało, że u chorych z kardiomiopatią niedokrwienną kwalifikowanych do ICD w ramach prewencji wtórnej SCD profilaktyczna ablacja arytmii komorowych nie zmniejsza ryzyka zgonu lub hospitalizacji z powodu VT/VF lub zaostrzenia...