ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • AHA 2020
The VITAL Rhythm Trial: Omega-3 Fatty Acid and Vitamin D Supplementation in the Primary Prevention of Atrial Fibrillation (Badanie Vital Rytm: Suplementacja kwasów omega-3 i witaminy D w pierwotnej prewencji migotania przedsionków) Albert CM i wsp.
Prowadzone długoterminowo badanie VITAL Rhythm nie potwierdziło koncepcji, że suplementacja EPA/DHA lub witaminy D zmniejsza ryzyko wystąpienia...
  • AHA 2020
RIVER Trial. Rivaroxaban in Patients with Atrial Fibrillation and a Bioprosthetic Mitral Valve (Badanie RIVER: Rywaroksaban u pacjentów z migotaniem przedsionków i biologiczną protezą mitralną) Guimaraes HP i wsp.
U pacjentów z AF i bioprotezą mitralną rywaroksaban nie był gorszy od warfaryny w zakresie średniego czasu do wystąpienia zgonu, dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych lub dużych krwawień. Publikacja w New England Journal of...
  • AHA 2020
EARLY AF Study. Cryoablation or Drug Therapy for Initial Treatment of Atrial Fibrillation (Badanie EARLY AF: krioablacja lub leczenie farmakologiczne jako pierwsza terapia u chorych z migotaniem przedsionków) Andrade JG i wsp.
Wśród pacjentów z napadowym objawowym AF otrzymujących pierwsze leczenie z powodu arytmii nawroty tachyarytmii przedsionkowych występowały istotnie rzadziej u poddanych krioablacji balonowej niż u leczonych farmakologicznie, co...