ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • EHRA 2023
Effectiveness and Safety of Hybrid Epicardial and Endocardial Ablation in Patient with Persistens and Lonstanding Persistens Atrial Fibrillation. Primary Results of the Cease AF trial
Badanie CEASE AF jest największym badaniem wieloośrodkowym z zastosowaniem randomizacji, które u chorych z zaawansowanym AF wykazało przewagę ablacji hybrydowej nad izolowaną endokardialną. Ablacja hybrydowa pozwoliła uzyskać w obserwacji...
  • EHRA 2023
Impact of catheter ablation timing on atrial arhythmia outcomes: Early versus delayed ablation
12-miesięczne opóźnienie w wykonaniu ablacji AF nie powodowało zmniejszenia efektywności wyrażonej redukcją występowania po roku arytmii przedsionkowych, zwiększenia „ładunku” AF ani stosowania...
  • EHRA 2023
PrOgnosis following oesophageal fisTula formaTion in patients undergoing cathetER ablation for AF – The POTTER AF Study
W tym największym światowym rejestrze poświęconym przetoce przełykowej stwierdzono, że powikłanie to występuje w 0,025% zabiegów, znacznie rzadziej po krioablacji. Charakteryzuje się złym rokowaniem. W nieleczonych przypadkach...
  • EHRA 2023
Epicardial Catheter Ablation to Prevent Sudden Death in Brugada Syndrome: A Randomized Clinical Trial
U chorych z zespołem Brugadów epikardialna ablacja arytmogennego podłoża skutecznie redukuje „ładunek” VT/VF, zapobiegając interwencjom...