ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • EHRA 2022
Survival of cardiac resynchronization therapy patients with and without defibrillator. Real-world evidence from the observational part of the RESET-CRT project
Różnice w zakresie przeżycia chorych z CRT-P i CRT-D zależą przede wszystkim od różnic dotyczących ich wieku – pacjenci z CRT-P są starsi. Po zastosowaniu adjustacji okazało się, że przeżycie pacjentów w obu tych grupach było prawie...
  • EHRA 2022
High RF POWER for FASTer and Safer PV Ablation. The POWER FAST III trial
Wykonanie ablacji RF migotania przedsionków z użyciem techniki HPSD dało podobne do postępowania konwencjonalnego efekty w zakresie izolacji żył płucnych, uszkodzeń przełyku czy też występowania płynu w worku osierdziowym. Stwierdzono...
  • EHRA 2022
Multicentre European Left Bundle Branch Area Pacing Outcomes Study: MELOS
MELOS jest największym dotąd badaniem przedstawiającym wieloośrodkowe doświadczenia z LBBAP. Metoda ta okazuje się być wykonalną zarówno u chorych z bradyarytmią, jak i z niewydolnością serca, acz u nich należy poprawić skuteczność i...
  • EHRA 2022
Conduction system pacing vs. biventricular pacing in heart failure and wide QRS patients: a randomized study. LEVEL AT trial.
Badanie wykazało ten sam stopień resynchronizacji serca, odwrócenia remodelingu i występowania zdarzeń klinicznych przy stymulacji układu przewodzącego w porównaniu z BiVP. Metoda ta może być dla niej...