ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • HRS 2017
Bezelektrodowy stymulator w codziennej praktyce klinicznej: Rejestr systemu do stymulacji Micra (Post-approval Registry)
W warunkach praktyki codziennej, wszczepienie bezelektrodowego stymulatora Micra cechuje się wysokim odsetkiem skutecznej implantacji (99.6%) oraz niskim (1.51%) odsetkiem poważnych powikłań w ciągu 30 dni od implantacji. Dotyczy to zwłaszcza...
  • HRS 2017
Ocena rocznej skuteczności i bezpieczeństwa zamknięcia uszka lewego przedsionka przy pomocy systemu WATCHMAN u pacjentów z lub bez przeciwwskazań do doustnej antykoagulacji: badanie EWOLUTION
Zamknięcie uszka lewego przedsionka zapinką WATCHMAN cechuje się wysokim odsetkiem udanych implantacji. Zapobieganie udarom z zastosowaniem tej metody wydaje się być bezpieczne i skuteczne, wobec redukcji częstość udaru niedokrwiennego do...
  • HRS 2017
Donosowe zastosowanie Etripamilu w przerywaniu napadowego częstoskurczu nadkomorowego. Badanie Node-1
Etripamil wykazał dużą skuteczność w przerywaniu PVST, był dobrze tolerowany i nie miał istotnych działań niepożądanych. Kolejnym etapem badania będzie potwierdzenie skuteczności etripamilu w przerywaniu PVST występującego samoistnie,...