ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • ACC 2022
Clinical Impact of Residual Leaks Following Left Atrial Appendage Occlusion: Insights from LAAO Registry
Obecność małego przecieku po LAAO wiązała się z umiarkowanie większym występowaniem zdarzeń zakrzepowo-zatorowych i krwawień. Nie stwierdzono takich relacji dla dużego przecieku, najpewniej dlatego że częściej otrzymywali oni...
  • ACC 2022
Multicenter, Randomized, Active Comperator-Controlled, Double Blind, Parallel Group, Dose Finding Phase 2 Study Comparing the Safety of the Oral FXIa Inhibitor Asundexian with Apixaban in Patients with Atrial Fibrillation: PACIFIC-AF
Asundeksian stosowany u pacjentów z AF w dawce 20 mg i 50 mg 1x dz stwarzał istotnie mniejsze ryzyko krwawienia niż apiksaban w dawce standardowej. W badaniu in vivo uzyskano prawie całkowite zahamowanie czynnika XIa. Wskazane przeprowadzenie...
  • ACC 2022
Does Timing of Ventricular Tachycardia Ablation Affect Prognosis in Patients With an Implantable Cardioverter Defibrillator? Results From the Multicenter Randomized PARTITA Trial
Ablacja VT po pierwszym uzasadnionym elektrowstrząsie ICD wiąże się z redukcją ryzyka wystąpienia zgonu lub hospitalizacji z powodu HF oraz liczby interwencji wysokoenergetycznych ICD. Uzyskane wyniki uzasadniają rozważenie ablacji VT po...