ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • EHRA 2019
Badanie AVATAR-AF
Uzyskane wyniki wskazują na możliwość szerszego zastosowania uproszczonej krioablacji balonowej u chorych z napadowym AF, także u nie leczonych wcześniej lekiem...
  • EHRA 2019
Badanie RACE 7 ACWAS: wait-and-see approach versus acute cardioversion for symptomatic recent-onset AF
U pacjentów ze świeżo rozpoznanym, stabilnym hemodynamicznie AF strategia opóźnionej decyzji o ewentualnej kardiowersji nie jest gorsza od decyzji o natychmiastowej kardiowersji. Publikacja w N Engl J...
  • EHRA 2019
Badanie CLOSE to CURE (C2C): Successful 1-year outcome of catheter ablation of paroxysmal atrial fibrillation assessed by insertable cardiac monitors
U pacjentów z napadowym AF stosunkowo zdrowych, z krótkim wywiadem arytmii, a równocześnie z dużym jej wyjściowym „ładunkiem” ablacja przeprowadzona zgodnie z rygorystycznym protokołem może dać efekty zbliżone do „wyleczenia”....