ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • AHA 2021
I-STOP-AF Trial, Individualized Studies of Triggers of Atrial Fibrillation: A Randomized Controlled Trial
Badanie wykazało, że indywidualne testowanie i eliminacja wyzwalaczy AF nie wpływało na poprawę zależnej od AF jakości życia, ale wiązało się z redukcją epizodów arytmii. Ostra ekspozycja na alkohol istotnie zwiększała ryzyko...
  • AHA 2021
FitBit Heart — Detection of Atrial Fibrillation in a Large Population using Wearable Devices: the Fitbit Heart Study
FitBit Heart Study - duże badanie populacyjne - potwierdziło przydatność algorytmu FitBit do przesiewowego poszukiwania migotania przedsionków. Należy jednak pamiętać, że postawienie takiego podejrzenia nakazuje dalszą ocenę medyczną i...
  • AHA 2021
aMAZE: Outcomes of Adjunctive Left Atrial Appendage Ligation Utilizing the Lariat Compared to Pulmonary Vein Antral Isolation Alone: The AMAZE Trial
Badanie nie potwierdziło hipotezy, że u chorych z przetrwałym AF dołączenie podwiązania uszka LAA do ablacji okrążającej żyły płucne poprawia skuteczność interwencji. Nie można jednak wykluczyć korzystnego efektu u wyselekcjonowanych...
  • AHA 2021
REVERSE-IT: Effect Of Bentracimab on Platelet Inhibition and Hemostasis in Ticagrelor Patients with Uncontrolled Hemorrhage or Requiring Urgent Surgery in the REVERSE-IT
Badanie potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo bentracimabu u chorych leczonych tikagrelorem i wymagających zastosowania antidotum z powodu dużego krwawienia lub potrzeby pilnej operacji, co jest spójne z wcześniejszymi badaniami fazy 1 i...