ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • EHRA 2020
PAINLESS – hipnoza vs placebo w trakcie ablacji trzepotania przedsionków
Jest to pierwsze badanie randomizowane oceniające zastosowanie hipnozy w trakcie ablacji AFl. Hipnoza istotnie redukowała odczucia bólu i potrzebę użycia...
  • EHRA 2020
IMPACT – poprawa ochrony przełyku w trakcie ablacji migotania przedsionków
Badanie wykazało skuteczność zastosowanej metody chłodzenia przełyku w trakcie ablacji AF. Takie postępowanie nie wpłynęło niekorzystnie na czas trwania zabiegu ani na jego...