ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • ESC 2022
Rivaroxaban vs VKA for rheumatic atrial fibrillation: INVICTUS
U chorych z AF w przebiegu RHD zastosowanie VKA w porównaniu z rywaroksabanem redukuje ryzyko udaru mózgu i zgonu bez zwiększenia ryzyka dużego krwawienia. Dlatego zastosowanie VKA powinno pozostać leczeniem standardowym w RHD-AF. Korzystny...
  • ESC 2022
Efficacy and Safety of the Oral Factor XIa Inhibitor, Asundexian, Added to Dual Antiplatelet Therapy After an Acute Myocardial Infarction: PACIFIC-AMI Alexander JH i wsp.
Badanie wykazało, że asundeksian w dawce 50 mg/dz powoduje >90% hamowanie aktywności czynnika XIa. Stosowany jako lek dodatkowy do DAPT w porównaniu z placebo nie zwiększał ryzyka wystąpienia istotnego i jakiegokolwiek krwawienia. Ocena...
  • ESC 2022
Catheter Ablation for persistent atrial fibrillation: Pulmonary vein isolation (PVI) vs PVI with posterior Left Atrial wall isolation: CAPLA study
Badanie wykazało, że u chorych z przetrwałym AF pierwsza ablacja polegająca na izolacji PV rozszerzonej o izolację ściany tylnej LA nie poprawia skuteczności w porównaniu z izolowaną...
  • ESC 2022
Primary Outcome Results from the Global Extravascular Implantable Cardioverter-Defibrillator (EV-ICD) Pivotal Study
Badanie wykazało, że EV- ICD z podmostkową elektrodą umożliwia bezpieczne i skuteczne rozpoznawanie i przerywanie indukowanych i spontanicznych arytmii...