ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • ESC 2017
BADANIE RE-DUAL PCI: Dual antithrombotic therapy with dabigatran after percutaneous coronary intervention in patients with AF
U chorych z AF poddanych PCI z implantacją stentu terapia dwulekowa (dabigatran w obu dawkach + inhibitor P2Y12) istotnie zmniejszyła ryzyko krwawienia w porównaniu z klasyczną terapią trójlekową, przy co najmniej równoważnej skuteczności...
  • ESC 2017
BADANIE COMPASS: Rivaroxaban with or without Aspirin In Stable Cardiovascular Disease
U pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i/lub miażdżycą obwodową leczonych małymi dawkami rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy dziennie) w połączeniu z ASA w porównaniu z leczonymi wyłącznie ASA, stwierdzono redukcję występowania zgonu z...
  • ESC 2017
Badanie CASTLE AF: Catheter Ablation versus Standard conventional Treatment in patients with left ventricular dysfunction and Atrial Fibrillation
W porównaniu do konwencjonalnego leczenia, ablacja AF u pacjentów z niewydolnością serca wiąże się ze zmniejszoną śmiertelnością ogólną oraz mniejszą liczbą hospitalizacji z powodu nasilenia objawów niewydolności serca. Jest to...
  • ESC 2017
Apixaban versus Heparin/Vitamin K Antagonist in Anticoagulation-naive Patients with Atrial Fibrillation Scheduled for Cardioversion: The EMANATE Trial
Podobnie jak w badaniu X-VeRT i ENSURE-AF, wobec małej liczby zarejestrowanych zdarzeń badanie EMANATE nie miało wystarczającej mocy statystycznej dla udowodnienia hipotezy roboczej. Wydaje się jednak, że badanie potwierdza przydatność...