ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • HRS 2022
High Power vs. Standard Power Radiofrequency Ablation for Pulmonary Vein Isolation: The Short-AF Study
Badanie SHORT-AF wykazało, że wykonanie ablacji RF migotania przedsionków z użyciem techniki HP w porównaniu z techniką konwencjonalną spowodowało skrócenie czasu trwania procedury oraz zwiększenie jej skuteczności, bez dodatkowego ryzyka...
  • HRS 2022
Subcutaneous Versus Transvenous Defibrillators: The ATLAS Study
Badanie ATLAS wskazuje, że S-ICD może być alternatywą dla TV-ICD, szczególnie u chorych ze zwiększonym ryzykiem powikłań elektrodowych. Obserwacja pacjentów jest kontynuowana, aby zwiększyć moc statystyczną przeprowadzonych...
  • HRS 2022
Rescue left bundle branch area pacing in coronary venous lead failure or nonresponse to biventricular pacing: Results from International LBBAP Collaborative Study Group
Badanie wykazało, że LBBAP jest wykonalną alternatywą BiVP u chorych wymagających CRT, gdy istnieją u nich problemy techniczne z elektrodą w CS lub nie uzyskują poprawy po zastosowaniu...
  • HRS 2022
Clinical outcomes of conduction system pacing compared to biventricular pacing in patients requiring cardiac resynchronization therapy
Badanie wykazało, że w tej dużej kohorcie chorych z HF wymagających terapii resynchronizującej CSP w porównaniu z BiVP dała lepszy efekt kliniczny, zachęcając do jej szerszego...
  • HRS 2022
Left Bundle Branch Pacing Versus Biventricular Pacing In Cardiac Resynchronization Therapy: A Randomized Controlled Pilot Trial – LBBP-RESYNCH
Badanie wskazuje, że stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa może u chorych z HF dać korzystniejsze efekty od klasycznej stymulacji dwukomorowej. Ograniczeniem badania jest niewielka liczba badanych pacjentów i stosunkowo krótki czas ich...