ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • ESC 2021
Atrial Fibrillation Detected by Continuous ECG Monitoring Using Implantable Loop Recorder to Prevent Stroke in High-risk Individuals (The LOOP Study)
U pacjentów z czynnikami ryzyka udaru zastosowanie ILR pozwala 3x częściej stwierdzić AF. Zastosowana u nich antykoagulacja spowodowała 20% ale nieistotną statystycznie redukcję ryzyka udaru. Nie jest to jednak badanie negatywne, gdyż wnosi...
  • ESC 2021
AMULET IDE trial
Zatyczka z podwójną uszczelką (Amulet) zapewniała lepszą szczelność niż zatyczka z pojedynczą uszczelką (Watchman). Zatyczka Amulet nie była gorsza w zakresie skuteczności i...
  • ESC 2021
Comparison of Two-Year Outcomes Among Patients Implanted with the a Leadless versus Transvenous Single-Chamber Pacemaker in the Micra Converage with Evidence Development (CED) Study
Badanie przeprowadzone w oparciu o dane z codziennej praktyki w populacji chorych US Medicare wykazało, że u pacjentów z wszczepionym stymulatorem Micra VVI w stosunku do stymulatora przezżylnego VVI o 38% rzadsza była potrzeba re-interwencji,...
  • ESC 2021
Benefit of early rhythm control therapy in patients with asymptomatic atrial fibrillation: Insight from the EAST AFNET4 trial
Korzyści kliniczne z wczesnej strategii kontroli rytmu serca nie różniły się między objawowymi i bezobjawowymi pacjentami z migotaniem przedsionków. Wyniki badania wskazują na potrzebę dyskusji o zastosowaniu strategii walki o rytm zatokowy...