ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • EHRA 2021
Badanie SORT-AF: Redukcja otyłości przed ablacją migotania przedsionków
Stosując ciągłe monitorowanie rytmu serca z użyciem ILR wykazano, że ablacja AF jest zabiegiem skutecznym, a także bezpiecznym, również u otyłych pacjentów. Mimo że „ładunek” AF po ablacji był podobny w obu grupach, to jednak...
  • EHRA 2021
Badanie RACE 3: Ukierunkowane leczenie podłoża arytmii u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca: Długoterminowe wyniki badania
Wykazano, że u chorych z przetrwałym AF i HF agresywna redukcja czynników ryzyka i leczenie chorób współistniejących w porównaniu z postępowaniem konwencjonalnym w obserwacji 5-letniej nie zwiększa szansy na utrzymanie rytmu zatokowego....