ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • ACC 2023
FREEDOM COVID. Anticoagulation Strategies in Non-Critically Ill Patients Hospitalized with COVID-19: A Randomized Clinical Trial
Wśród niekrytycznie chorych pacjentów z COVID-19, 30-dniowe zdarzenia wchodzące w skład punktu końcowego nie były istotnie rzadsze u otrzymujących terapeutyczne dawkowanie antykoagulantu w porównaniu z dawkowaniem profilaktycznym. Jednakże...
  • ACC 2023
Vigorous Exercise in Individuals With Hypertrophic Cardiomyopathy (HCM): Primary Results of the Prospective, Multinational Lifestyle and Exercise in HCM (LIVE-HCM) Study
Badanie LIVE-HCM wykazało, że pacjenci z HCM bardzo aktywni fizycznie nie są bardziej zagrożeni poważnymi zdarzeniami arytmicznymi niż ci ćwiczący umiarkowanie lub mało aktywni. W związku z tym nie mają uzasadnienia uniwersalne...
  • ACC 2023
Rate-Adaptive Atrial Pacing for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: The RAPID-HF Randomized Clinical Trial
U pacjentów z HFpEF i niewydolnością chronotropową wszczepienie stymulatora dla zwiększenia częstotliwości akcji serca nie powoduje zwiększenia wysiłkowej wydolności, a wiąże się ze wzrostem występowania zdarzeń...
  • ACC 2023
Pulsed Field Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation: PULSED AF Pivotal Trial
Badanie PULSED-AF wykazało, że ablacja u chorych z AF przeprowadzona z użyciem nieodwracalnej elektroporacji pozwala na uzyskanie skuteczności podobnej jak w postępowaniu konwencjonalnym, równocześnie przy niskim ryzyku zdarzeń...