Podcasty

XIV Konferencja “W Dobrym Rytmie” (2023)

17 listopada – Sesja 1

17 listopada – Sesja 2

17 listopada – Sesja 3

17 listopada – Sesja 4

18 listopada – Sesja 5

18 listopada – Sesja 6

18 listopada – Sesja 7

18 listopada – Sesja 8

XIII Konferencja “W Dobrym Rytmie” (2022)

4 listopada – Sesja 1: Seks, autobusy i inne potwory, czyli czego boją się pacjenci z ICD

4 listopada – Sesja 2: Zdalny monitoring wszczepialnych urządzeń do elektroterapii

4 listopada – Sesja 3: Sesja Inauguracyjna

4 listopada – Sesja 4: Ring Pro – Contra

5 listopada – Sesja 5: Micra studium przypadku

5 listopada – Sesja 6: Nowe trendy w elektrofizjologii

5 listopada – Sesja 7: Powikłania – studium przypadków

XII Konferencja “W Dobrym Rytmie” (2021)

5 listopada – Sesja 1: Najważniejsze przesłania dokumentów EHRA

5 listopada – Sesja 2: Najnowsze technologie

5 listopada – Sesja inauguracyjna

5 listopada – Sesja 3: Infekcje – kosztochłonny problem kliniczny

5 listopada – Sesja 4: Nowe trendy w elektrofizjologii

6 listopada – Sesja 5: Zastosowanie układu stymulacji bodźco-przewodzącego ze wskazań klasycznych i w niewydolności serca

6 listopada – Sesja 6: Publikacje z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii

XI Konferencja “W Dobrym Rytmie” on-line (2020)

Cryo Users Webinar 2020

Zdalny monitoring pacjentów – wszystko co warto wiedzieć

X Konferencja “W Dobrym Rytmie” (2019)