Bezelektrodowy stymulator Micra™ – dla kogo? (aktualizacja 2022)

(0 Opinia)
58
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wytyczne dotyczące stałej stymulacji serca wg zaleceń ESC 2021 – część 1

(0 Opinia)
76
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do terapii resynchronizującej serce (aktualizacja 2022)

(0 Opinia)
57
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Ablacja migotania przedsionków – u kogo? (edycja 2021)

(0 Opinia)
46
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Nowy przewodnik European Heart Rhythm Association poświęcony NOAC – 2021

(0 Opinia)
57
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Burza elektryczna

(0 Opinia)
39
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wytyczne ESC 2020 poświęcone migotaniu przedsionków – Część I. Antykoagulacja

(0 Opinia)
50
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Kardiomiopatia rozstrzeniowa – ICD w prewencji pierwotnej SCD: trudne decyzje

(0 Opinia)
39
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Profilaktyka powikłań krwotocznych zabiegów implantacji stymulatorów, ICD, CRTD

(1 Opinia)
32
students
1
Bezpłatne
Bezpłatne

Co nowego w usuwaniu elektrod?

(0 Opinia)
29
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Omdlenia

(0 Opinia)
36
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków u chorych z wadą zastawkową serca

(0 Opinia)
11
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do ablacji komorowych zaburzeń rytmu serca wg wytycznych ESC 2015

(0 Opinia)
21
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

(0 Opinia)
13
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Implantowalny kardiowerter-defibrylator – dla kogo?

(0 Opinia)
28
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wewnątrzsercowa ilustracja powierzchniowego EKG – arytmie przedsionkowe

(0 Opinia)
43
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne