Nowy przewodnik European Heart Rhythm Association poświęcony NOAC – 2021

(0 Opinia)
12
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Burza elektryczna

(0 Opinia)
9
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wytyczne ESC 2020 poświęcone migotaniu przedsionków – Część I. Antykoagulacja

(0 Opinia)
35
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Kardiomiopatia rozstrzeniowa – ICD w prewencji pierwotnej SCD: trudne decyzje

(0 Opinia)
25
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Profilaktyka powikłań krwotocznych zabiegów implantacji stymulatorów, ICD, CRTD

(1 Opinia)
28
students
1
Bezpłatne
Bezpłatne

Co nowego w usuwaniu elektrod?

(0 Opinia)
23
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Omdlenia

(0 Opinia)
21
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Ablacja migotania przedsionków – u kogo?

(0 Opinia)
16
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Pacjent z migotaniem przedsionków, leczony przeciwkrzepliwie – do operacji

(0 Opinia)
11
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Bezelektrodowy stymulator Micra™ – dla kogo?

(0 Opinia)
12
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do ablacji komorowych zaburzeń rytmu serca wg wytycznych ESC 2015

(0 Opinia)
9
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do terapii resynchronizującej serce

(0 Opinia)
12
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

(0 Opinia)
6
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Implantowalny kardiowerter-defibrylator – dla kogo?

(0 Opinia)
15
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wewnątrzsercowa ilustracja powierzchniowego EKG – arytmie przedsionkowe

(0 Opinia)
22
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne