Kardiomiopatia rozstrzeniowa – ICD w prewencji pierwotnej SCD: trudne decyzje

(0 Opinia)
13
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Profilaktyka powikłań krwotocznych zabiegów implantacji stymulatorów, ICD, CRTD

(0 Opinia)
27
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Co nowego w usuwaniu elektrod?

(0 Opinia)
22
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Omdlenia

(0 Opinia)
13
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Ablacja migotania przedsionków – u kogo?

(0 Opinia)
14
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Pacjent z migotaniem przedsionków, leczony przeciwkrzepliwie – do operacji

(0 Opinia)
6
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Bezelektrodowy stymulator Micra™ – dla kogo?

(0 Opinia)
8
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do ablacji komorowych zaburzeń rytmu serca wg wytycznych ESC 2015

(0 Opinia)
6
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Migotanie przedsionków: u kogo profilaktyka udaru mózgu i jakimi metodami?

(0 Opinia)
3
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do terapii resynchronizującej serce

(0 Opinia)
8
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

(0 Opinia)
4
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Implantowalny kardiowerter-defibrylator – dla kogo?

(0 Opinia)
10
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wewnątrzsercowa ilustracja powierzchniowego EKG – arytmie przedsionkowe

(0 Opinia)
16
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne