Wytyczne ESC 2023 poświęcone kardiomiopatiom. KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA

(0 Opinia)
4
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Kardiomiopatia restrykcyjna (RCM)

(0 Opinia)
4
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Kardiomiopatia rozstrzeniowa i nie-rozstrzeniowa lewej komory

(0 Opinia)
16
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Arytmiczny prolaps mitralny

(0 Opinia)
64
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Bezelektrodowy stymulator Micra™ – dla kogo? (aktualizacja 2022)

(0 Opinia)
72
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wytyczne dotyczące stałej stymulacji serca wg zaleceń ESC 2021 – część 1

(0 Opinia)
89
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wskazania do terapii resynchronizującej serce (aktualizacja 2022)

(0 Opinia)
65
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Ablacja migotania przedsionków – u kogo? (edycja 2021)

(0 Opinia)
51
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Nowy przewodnik European Heart Rhythm Association poświęcony NOAC – 2021

(0 Opinia)
61
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Burza elektryczna

(0 Opinia)
51
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wytyczne ESC 2020 poświęcone migotaniu przedsionków – Część I. Antykoagulacja

(0 Opinia)
51
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Kardiomiopatia rozstrzeniowa – ICD w prewencji pierwotnej SCD: trudne decyzje

(0 Opinia)
40
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Profilaktyka powikłań krwotocznych zabiegów implantacji stymulatorów, ICD, CRTD

(1 Opinia)
36
students
1
Bezpłatne
Bezpłatne

Co nowego w usuwaniu elektrod?

(0 Opinia)
30
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Omdlenia

(0 Opinia)
42
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków u chorych z wadą zastawkową serca

(0 Opinia)
12
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Terapia resynchronizująca serce – CRT w praktyce lekarza POZ

(0 Opinia)
21
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne

Wewnątrzsercowa ilustracja powierzchniowego EKG – arytmie przedsionkowe

(0 Opinia)
52
students
0
Bezpłatne
Bezpłatne