ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • AHA 2023
Skuteczność i bezpieczeństwo podwójnej bezpośredniej kardiowersji elektrycznej vs pojedyncza bezpośrednia kardiowersja elektryczna jako strategia rozpoczynanej terapii u otyłych pacjentów z migotaniem przedsionków
U otyłych pacjentów z AF poddawanych DCCV, podwójna DCCV powoduje wyższą skuteczność w porównaniu z pojedynczą DCCV, bez zwiększenia ryzyka...
  • AHA 2023
Wieloośrodkowa, randomizowana z aktywną kontrolą ocena bezpieczeństwa i tolerancji dwóch zaślepionych dawek abelacymabu w porównaniu z rywaroksabanem u pacjentów z migotaniem przedsionków
Abelacymab stosowany w dawce 150 mg/miesiąc w porównaniu z rywaroksabanem redukował ryzyko dużego lub istotnego klinicznie krwawienia o 67%, dużego krwawienia o 74% i dużego krwawienia z przewodu pokarmowego o 93%. Rozpoczęto badanie...
  • AHA 2023
SELECT: Semaglutyd i zdarzenia sercowo-naczyniowe w otyłości bez cukrzycy
U pacjentów z istniejącą chorobą sercowo-naczyniową i nadwagą lub otyłością bez cukrzycy co tygodniowe podawanie semaglutydu w dawce 2,4 mg wykazało przewagę nad placebo w redukcji zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca lub udaru w...
  • AHA 2023
ARTESIA: Apiksaban dla prewencji udaru mózgu w subklinicznym migotaniu przedsionków
U pacjentów z subklinicznym AF wykrytym w wszczepionych urządzeniach kardiologicznych leczenie przeciwkrzepliwe apiksabanem w porównaniu z aspiryną powodowało redukcję ryzyka udaru mózgu lub zatoru obwodowego, lecz przy większym ryzyku...