ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • ESC 2019
Ablacja może opóźnić progresję migotania przedsionków z napadowego do przetrwałego – ATTEST Study
U pacjentów z napadowym AF opornym na co najmniej 1 lek antyarytmiczny wczesna ablacja metodą RF była lepsza niż stosowanie leków antyarytmicznych w opóźnieniu progresji AF do postaci...
  • ESC 2019
Badanie DAPA: Długoterminowe efekty badania „Defibrylator po pierwotnej angioplastyce” (Defibrillator After Primary Angioplasty)
Jest to pierwsze badanie randomizowane oceniające efekty wczesnej implantacji ICD u chorych po zawale dużego ryzyka leczonych pierwotną PCI. Takie postępowanie wiązało się z redukcją całkowitej i sercowej śmiertelności, także u chorych z...
  • ESC 2019
Badanie PRAGUE-17: Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka vs. doustne antykoagulanty nie będące antagonistami witaminy K (NOAC) u pacjentów z migotaniem przedsionków dużego ryzyka
PRAGUE-17 jest pierwszym badaniem z użyciem randomizacji porównującym NOAC i zatyczkę LAA. Wśród pacjentów dużego ryzyka z niezastawkowym AF zastosowanie zatyczki do LAA nie było mniej skuteczne w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym...