ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • HRS 2021
Early Rhythm Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation and Heart Failure
Wczesna strategia kontroli rytmu serca daje kliniczną korzyść, jeśli jest podjęta w ciągu roku od rozpoznania migotania przedsionków u pacjentów z objawami lub oznakami niewydolności...
  • HRS 2021
Badanie STROKE-VT: Safety And Efficacy Of Periprocedural Direct Oral Anticoagulant Versus Aspirin Use For Reduction Of The Risk Of Cerebrovascular Events In Patients Undergoing Ventricular Tachycardia Radiofrequency Catheter Ablation
Zastosowanie NOAC po zabiegu ablacji RF z powodu arytmii komorowej wiązało się z redukcją ryzyka udaru lub TIA, a także bezobjawowych zmian naczyniowych w mózgu stwierdzanych w badaniu...
  • HRS 2021
Badanie LOT-CRT: Left Bundle Branch Optimized Cardiac Resynchronization Therapy: Results From International LBBAP Collaborative Study Group
Procedura LOT-CRT jest wykonalna, bezpieczna i zapewnia większą elektryczną resynchronizację niż BiV-CRT i mogłaby być alternatywną opcją dla BiV-CRT, szczególnie gdy daje ona suboptymalną elektryczną resynchronizację. Konieczne jest...
  • HRS 2021
Badanie PAUSE-SCD: A Randomized Trial Of Early First-Line Catheter Ablation For Ventricular Tachycardia: Results From The Pan-Asia United States Prevention Of Sudden Cardiac Death Trial
Badanie PAUSE-SCD wykazało, że u chorych z kardiomiopatią niezwiązaną z niedokrwieniem wczesne wykonanie ablacji podłoża VT istotnie poprawia rokowanie. Przedstawione wyniki sugerują, że być może obecnie wątpliwe wskazania do...