ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • ACC 2017
Stymulacja w trybie „zamkniętej pętli” (DDD-CLS) zmniejsza częstość wystąpienia omdlenia: badanie SPAIN
Jest to pierwsze, prospektywne badanie z podwójnie ślepą próbą, z kontrolą placebo, w którym wykazano pozytywny efekt stymulacji zwanej „stymulacją zamkniętej pętli” u chorych z omdleniami wazo-wagalnymi. O szerszym zastosowaniu...
  • ACC 2017
Nieprzerwane leczenie dabigatranem vs warfaryną u pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków: badanie RE-CIRCUIT
U pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków, nieprzerwane leczenia przeciwkrzepliwego za pomocą dabigatranu związane było z mniejszą liczbą powikłań krwotocznych w porównaniu do nieprzerwanego leczenia za pomocą...