ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • HRS 2024
ARTESIA: Skuteczność i bezpieczeństwo apiksabanu wobec aspiryny zależnie od punktacji w skali CHA2DS2-VASc u pacjentów z subklinicznym migotaniem przedsionków
1 z 4 pacjentów z SCAF w badaniu ARTESIA miał punktację CHA2DS2-VASc >4 i roczne ryzyko udaru/SE 2,2%. Dla tych pacjentów korzyści z leczenia apiksabanem są większe niż ryzyko. U pacjentów z CHA2DS2-VASc <4 zależność jest odwrotna. W...
  • HRS 2024
SPHERE Per-AF: Randomizowane, kontrolowane badanie systemu do mapowania oraz ablacji za pomocą prądu o częstotliwości radiowej i energii pola pulsacyjnego w leczeniu przetrwałego migotania przedsionków
Badanie SPHERE Per-AF wykazało, że u pacjentów z przetrwałym AF opornym na leki antyarytmiczne zastosowanie systemu „wszystko w jednym” umożliwiającego mapowanie wysokiejrozdzielczości oraz ablację cewnikiem z podwójnym źródłem...
  • HRS 2024
Badanie PREDIMAR: Dieta śródziemnomorska wzbogacona oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia redukuje ryzyko nawrotu tachyarytmii po ablacji migotania przedsionków
Dieta śródziemnomorska z dodatkiem oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia redukuje ryzyko nawrotu tachyarytmii przedsionkowej po ablacji AF u pacjentów z napadowym AF. Takie postępowanie dietetyczne można by zalecać pacjentom dla zmniejszenia...
  • HRS 2024
MODULAR ATP: Modułowy system komunikacji bezelektrodowego stymulatora i podskórnego defibrylatora serca
Bezelektrodowy stymulator w bezprzewodowej komunikacji z S-ICD spełnił założone wstępnie cele dotyczące dużych powikłań związanych ze stymulatorem, komunikacji z S-ICD oraz progu...
  • HRS 2024
LEADR w defibrylacji: Wyniki globalnego badania nowatorskiej elektrody defibrylacyjnej o małej średnicy, zaprojektowanej z myślą o niezawodności
Ocena elektrody defibrylacyjnej OmniaSecure wykazała wysoki wskaźnik skuteczności implantacji przy równocześnie rzadkim występowanie dużych powikłań z zerową liczbą jej...