ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • HRS 2020
INCIDENCE OF SILENT BRAIN INFARCTS IN ANTICOAGULATED PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION: SWISS-AF (SWISS-AF: występowanie „cichych” zawałów mózgu u chorych z AF leczonych przeciwkrzepliwie)
Badanie wykazało, że u chorych z leczonym AF częstość występowania „cichego” zawału mózgu nie jest mała i pozostaje w związku z zaburzeniami poznawczymi. To duże badanie wymaga dalszej analizy, gdyż nie podano wielu ważnych...
  • HRS 2020
CONVERGENCE OF EPICARDIAL AND ENDOCARDIAL RF ABLATION FOR THE TREATMENT OF SYMPTOMATIC PERSISTENT AF: CONVERGE TRIAL (CONVERGE trial – epikardialna i endokardialna ablacja RF przetrwałego AF)
Badanie wykazało zadawalające bezpieczeństwo i większą skuteczność ablacji hybrydowej niż wyłącznie endokardialnej u chorych z przetrwałym AF. Dostarcza dowodów na ważną rolę kompletnej ablacji tylnej ściany LA....
  • HRS 2020
A RANDOMIZED TRIAL OF SUBCUTANEOUS VERSUS TRANSVENOUS DEFIBRILLATOR THERAPY: THE PRAETORIAN TRIAL (PRAETORIAN TRIAL – randomizowane badanie porównania podskórnej vs przezżylnej terapii z zastosowaniem defibrylatora)
W tym pierwszym badaniu randomizowanym porównującym S-ICD i TV-ICD wykazano, że urządzenie podskórne nie jest gorsze od przezżylnego w zakresie pierwotnego punktu końcowego – powikłań lub nieuzasadnionych interwencji. Wydaje się więc,...
  • HRS 2020
NODE-301 – ETRIPAMIL NASAL SPRAY FOR ACUTE TERMINATION OF SPONTANEOUS EPISODES OF PAROXYSMAL SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA (NODE-301 – etripamil donosowo dla przerwania spontanicznego epizodu napadowego częstoskurczu nadkomorowego)
Badanie nie potwierdziło skuteczności etripamilu przy tak skonstruowanym punkcie końcowym badania. Profil bezpieczeństwa był zadawalający. Wydaje się, że podsumowanie Sany Al-Khatib, która była oficjalnym komentatorem w tej sesji, jest...