ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • AHA 2022
Survival Benefit of Implantable Cardioverter Defibrilators in Patients with Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia
Po przeanalizowaniu arytmicznej śmiertelności potwierdzono istotne korzyści dotyczące przeżycia chorych z CPVT i wszczepionym ICD w trakcie monoterapii...
  • AHA 2022
Real-World Analysis of the Electrical Performance and Projected Longevity of Leadless Ventricular Pacemakers
Analiza danych z praktyki codziennej z zastosowania stymulatora bezelektrodowego Micra VR wykazała korzystne parametry stymulacji, gdyż u 92,1% pacjentów próg stymulacji był ≤1,0 V, a mediana przewidywanej żywotności baterii wyniosła 13,7...
  • AHA 2022
Orally Inhaled Flecainide for the Conversion of Recent-Onset, Symptomatic Atrial Fibrillation to Sinus Rhythm: Final Results From the Phase 2 Instant Trial
Ryzyko i korzyści z zastosowania flekainidu w inhalacji dla ostrej konwersji AF o niedawnym początku są pozytywne i zapowiadają możliwość bezpiecznego i skutecznego pierwszoplanowego postępowania w leczeniu pacjentów z...
  • AHA 2022
Progression of Atrial Fibrillation after Cryoablation or Drug Therapy: PROGRESSIVE- AF
Badanie wykazało, że u pacjentów z napadowym AF początkowe leczenie z zastosowaniem krioablacji a nie zastosowanie leków antyarytmicznych wiąże się z rzadszym wystąpieniem przetrwałego AF lub nawrotów tachyarytmii przedsionkowych w...