LEKSYKON: Doniesienia naukowe

Kategoria:   ILR  /   PM  /   ICD  /   CRT  /   AF  /   VT SVT

WYTYCZNE I PRAKTYKA: Kursy

Kurs: Chory z wszczepionym stymulatorem, ICD lub CRT – co pacjentowi wolno, co zakazane, a z czym ostrożnie...

Autor kursu: Dr n. med. Michał M. Farkowski
Data kursu: 28-09-2016 r.

ROZPOCZNIJ KURS

HOT LINES

HRS 2016

W powyższym badaniu udokumentowano, że wypis pacjenta po wszczepieniu ICD w profilaktyce pierwotnej SCD w dniu wykonania zabiegu jest równie bezpieczny i nie wpływa negatywnie na jakość życia, w porównaniu z grupą pacjentów wypisanych dnia następnego. Koszty procedury i opieki okołooperacyjnej w obu badanych grupach nie różniły się.

HRS 2016

AFACT to największe randomizowane badanie oceniające zastosowanie chirurgii torakoskopowej w zaawansowanym AF. Wykazano, że ablacja GP, mimo skuteczności w ich eliminacji, grozi większą liczbą powikłań krwotocznych, niewydolnością węzła zatokowego (i związaną z tym potrzebą wszczepienia stymulatora serca), w zamian nie oferując lepszej kontroli rytmu serca. W związku z tym nie powinna być stosowana w tej grupie pacjentów

HRS 2016

Postępowanie w przypadku pooperacyjnego AF poprzez kontrolę częstotliwości rytmu komór lub walkę o utrzymanie rytmu zatokowego związane było z taką samą liczbą dni hospitalizacji, zbliżoną liczbą powikłań i podobnie niskim wskaźnikiem wystąpienia przetrwałego AF w ciągu 60 dni od rozpoczęcia terapii. Żaden ze sposobów leczenia nie miał znaczącej przewagi nad drugim. Dlatego wybór określonej strategii powinien wynikać z klinicznych preferencji dla indywidualnego pacjenta.

ACC 2016

W badaniu FIRE AND ICE udokumentowano, że u pacjentów z napadowym, opornym na farmakoterapię migotaniem przedsionków krioablacja balonowa, w porównaniu do izolacji żył płucnych z użyciem prądu RF, jest równoważną metodą leczenia. Nie obserwowano istotnych różnic w bezpieczeństwie obu metod leczenia zabiegowego.

HRS 2016

W badaniu VANISH udokumentowano, że złożony punkt końcowy w postaci zgonu, burzy elektrycznej lub adekwatnego wyładowania z ICD występował rzadziej u chorych poddanych przezżylnej ablacji komorowej w porównaniu z chorymi leczonymi intensywnie lekami antyarytmicznymi.

AHA 2015

Rokowanie pacjentów z QRS ≥180ms leczonych z zastosowaniem CRT zależy od morfologii bloku odnogi pęczka Hisa. Pacjenci z LBBB i IVCD oraz bardzo szerokim QRS odnoszą korzyść z takiego leczenia. Natomiast  u chorych z RBBB i QRSD≥ 180ms taka terapia może być szkodliwa. (BBB QRS)

AHA 2015

Badanie wykazało, że Andexanet Alfa szybko i prawie całkowicie niweluje aktywność rywaroksabanu jako inhibitora czynnika Xa. Oczekuje się na wyniki badania klinicznego z zastosowaniem tego leku u chorych z  krwawieniem w przebiegu stosowania rywaroksabanu. (ANNEXA)

AHA 2015

Intensywna kontrola czynników ryzyka CHSN odwraca niekorzystną przebudowę strukturalną i elektryczną lewego przedsionka, istotnie poprawia funkcję śródbłonka i płytek. Takie postępowanie powinno poprawić skuteczność  leczenia migotania przedsionków. (ARREST-AF)

ESC 2015

Krótkoterminowe (90 dni) stosowanie leków antyarytmicznych, po zabiegu ablacji migotania przedsionków, redukowało liczbę nawrotów arytmii przedsionkowej w tym czasie. Zastosowanie takiego leczenia nie skutkowało redukcją nawrotów AF w trakcie rocznej obserwacji (EAST-AF)

ESC 2015

W badaniu wykazano, że skuteczność i bezpieczeństwo ocenianego bezelektrodowego stymulatora serca, a także parametry stymulacji i wyczuwania u zdecydowanej większości pacjentów spełniły założone przez badaczy wymagania. Poważne powikłania związane z implantowanym urządzeniem wystąpiły u 1 na 15 pacjentów (LEADLESS II)

ESC 2015

U chorych z przetrwałym długotrwałym AF izolacja żył płucnych z jednoczasową izolacją uszka lewego przedsionka istotnie wydłuża okres wolny od nawrotów AF, nie zwiększając liczby powikłań związanych z procedurą (BELIEF)

Cardiostim 2015

Zaproponowany algorytm diagnostyczny, dokumentujący wystąpienie bradykardii lub asystolii w przebiegu omdlenia, ułatwia identyfikację pacjentów, którzy odniosą korzyść z leczenia stymulacją serca (Syncope Unit Project)

 

Cardiostim 2015

Gorsza wydolność fizyczna jest predyktorem nawrotów objawowego AF u pacjentów z nadwagą lub otyłością. Poprawa sprawności fizycznej potęguje korzyści płynące z redukcji masy ciała u tych chorych (Cardio-Fit Study)

 

Cardiostim 2015

Wstępna ocena 140 pacjentów z implantownym MICRA TPS potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania. Parametry elektryczne stymulatora były prawidłowe oraz stabilne, a oczekiwany czas działania prognozuje się na około 10 lat (Micra TPS)

 

Cardiostim 2015

Wydłużenie detekcji NID 60/80 jest bezpieczne i pozwala zredukować liczbę adekwatnych, ale zbędnych terapii wysokoenergetycznych (Enhanced ICD)

 

AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarium pt. "HIS-BUNDLE PACING: Training with the experts".

Termin webinarium: 13 października, godzina 19.00. Dyskusję poprowadzą: Pugazhendhi Vijayaraman, MD & Gopi Dandamudi, MD, FHRS. więcej→

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinarium pt. "MEET THE MICRA™ TRANSCATHETER PACING SYSTEM (TPS)".

Termin webinarium: 7 listopada, godzina 20.00. Dyskusję poprowadzą: Larry A. Chinitz, MD & Robert Kowal, MD, PhD. więcej→

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w interaktywnym kursie EKG prowadzonym przez lekarzy-praktyków.

Szkolenie, które odbędzie się 18 października 2016, oparte będzie na interpretacji zapisów EKG z izby przyjęć, oddziału kardiologii oraz pracowni elektrofizjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych. więcej→

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Dniu Pacjenta Instytutu Kardiologii „Serce w ruchu” w Instytucie Kardiologii, 24.09.2016.

Będzie to ważne i ciekawe spotkanie edukacyjne pacjentów ze schorzeniami układu krążenia ze specjalistami uczestniczącymi w promocji i realizacji zdrowego trybu życia. więcej→

Ma się ukazać pierwsza konsensusowa publikacja na temat kardiomiopatii przedsionkowej. 

Kluczowa zawartość artykułu została przedstawiona na CARDIOSTIM - EHRA EUROPACE 2016. więcej→

Nowe dane konsekwentnie udowadniają bezpieczeństwo najmniejszego rozrusznika serca. 

Kolejne wyniki z badania Micra TPS Global Clinical Trial podkreślają profil bezpieczeństwa płynący z wszczepienia Micra TPS. więcej→

W ramach kampanii „Serce z prądem” odbędzie się pierwsze spotkanie edukacyjne dla pacjentów.

Spotkanie poprowadzą dla nas wybitni eksperci-kardiolodzy na co dzień zajmujący się leczeniem zaburzeń rytmu sercawięcej→

Kampania „Serce z prądem” ma przybliżyć życie osób ze wszczepionymi urządzeniami, ma pomóc ludziom ze wszczepionymi urządzeniami w codziennym życiu, a jednocześnie pomóc przybliżyć to zagadnienie tym, którzy żyją wokół nich. więcej→

Medtronic plc (NYSE: MDT) ogłosił w dniu dzisiejszym, że Micra - przezcewnikowy system do stymulacji serca (TPS) został zatwierdzony przez amerykańską agencję FDA. więcej→

Podczas odbywającej się w Chicago konferencji ACC zaprezentowano wynik badania „Fire and Ice” i jednocześnie opublikowane je w New England Journal of Medicine. więcej→

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Wielkanocy, dużo odpoczynku, słońca i radości oraz wiosennej energii do realizacji celów życzy zespół redakcyjny „W Dobrym Rytmie” więcej→

Warsztaty elektrofizjologiczne Warsaw Education Center Medtronic Poland dla pielęgniarek i techników medycznych - Polstim 2016.

Wisła, 19-20 maja 2016 więcej→

Zaproszenie: European Medical Education zaprasza na Global Grand Rounds Event - 15 marca, godzina 21.00

Tematem webinaru będzie: Visia AF MRI™: See and Protect. Dyskusję poprowadzą: Stuart Harris, Mark Mason więcej→

Rozrusznik Micra TPS (Transcatheter Pacing System) jest dziesięć razy mniejszy od tradycyjnych stymulatorów pracy serca. Dzięki miniaturowym wymiarom – odpowiadającym wielkości przeciętnej kapsułki – wszczepia się go przezcewnikowo bezpośrednio do prawej komory serca przez żyłę udową. więcej→

W imieniu firmy Medtronic serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Sesji Warsztatowej “Podstawy elektrofizjologii implantacyjnej”, która odbędzie się w dniu 06 lutego 2016 podczas Warsztatów Niewydolności Serca w Łodzi.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem warsztatów oraz do rejestracji droga mailową. więcej→

Z głębokim smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci prof. Franciszka Walczaka

– twórcy polskiej szkoły elektrofizjologii, nauczyciela wielu pokoleń elektrofizjologów, wybitnego naukowca i serdecznego przyjaciela. Żegnamy go wiedząc, że na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach. więcej→

 

Nowe kardiowertery-defibrylatory z opcją monitorowania AF już dostępne

Nowy jednojamowy kardiowerter – defibrylator - Visia AFTM umożliwia diagnostykę migotania przedsionków (ang. atrial fibrillation, AF), jedną z najgroźniejszych przyczyn udaru mózgu. Visia AFTM pozwoli wykryć różne formy migotania przedsionków oraz dostarczyć informacji o ich częstotliwości i czasie trwania więcej→

Zaproszenie do udziału w EHRA Webinar:
„Use of device based AF diagnostics in clinical practice”

prezentacja przypadków, bieżąca ocena oraz możliwość dyskusji na żywo więcej→

Zarządzenie NFZ dot. wprowadzenia  świadczenia telekonsylium kardiologiczne jako świadczenia odrębnie kontraktowanego

Zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych w sytuacjach potrzeby medycznego wsparcia w postępowaniu z pacjentami. Jednym z celów projektowanej zmiany jest zainicjowanie i popularyzacja nowego sposobu zdalnego konsultowania pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii. więcej→

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego: arytmie komorowe i nagła śmierć sercowa

W trakcie kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) 2015 opublikowano nowe wytyczne poświęcone komorowym zaburzeniom rytmu serca i zapobieganiu nagłej śmierci sercowej. Uprzednie wytyczne pochodzą z 2006 roku, ale w międzyczasie publikowano inne dokumenty wytycznych i uzgodnień ekspertów międzynarodowych dotyczące częściowo tej tematyki. więcej→

Zapraszamy do zapoznania się do nagraniami wybranych sesji prezentowanych podczas tegorocznego kongresu ESC w Londynie:

  • Finding the Holy Grail of AF Ablation,
  • Renal Denervation for Uncontrolled Hypertension: Introducing the SPYRAL HTN Global Clinical Trial Program,
  • Cardiac Rhythm Management 2015: LINQing diagnosis to therapy.

Nagrania dostępne na stronie http://congress365.escardio.org/

EPimage ‒ Atrial Fibrillation Ablation Training - 4-5 grudnia 2015, Hotel Double Tree by Hilton w Łodzi

W dniach 4-5 grudnia w Łodzi odbędą się warsztaty, podczas których eksperci krajowi i zagraniczni zaprezentują techniki i technologie wykorzystywane w ablacji podłoża migotania przedsionków. więcej→

Nowatorskie odkrycie sprzyja zrozumieniu roli obciążeń genetycznych w nagłej śmierci sercowej i może pomóc zidentyfikować pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka

Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Londynie zostały ogłoszone wyniki dwóch badań, identyfikujących gen związany z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. W badaniu oceniano markery genetyczne aby określić, które z nieprawidłowości genowych mogą być związane z niebezpiecznymi zaburzeniami  rytmu serca, potencjalnie prowadzącymi do nagłej śmierci sercowej (sudden cardiac death - SCD). Pierwsze badanie DISCOVERY (Diagnostic Data Influence on Disease Management and Relation of Genetic Polymorphisms to Ventricular Tachyarrhythmia in ICD Patients) zidentyfikowało gen związany z ryzykiem SCD u chorych ze wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD), a drugie badanie, Oregon Sudden Unexpected Death Study (Oregon SUDS), potwierdziło to odkrycie w populacji ogólnej.  więcej→

Nowe wytyczne ESC w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Dotychczasowe wytyczne z 2009 r. dotyczące prewencji, diagnostyki i leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia zostały  uaktualnione. Nowy dokument uwzględnia nowe publikacje nt. IZW i pierwsze randomizowane badanie kliniczne a także  usprawnienia m.in. w procedurach obrazowania. Ponadto podkreśla potrzebę współpracy m.in. lekarzy podstawowej opieki, kardiologów, mikrobiologów w opiece nad pacjentem z IZW.  Dokument dostępny na stronie www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/Infective-Endocarditis-Guidelines-on-Prevention-Diagnosis-and-Treatment-of.

Minister Zdrowia podpisał Deklarację Bałtycką w sprawie wdrożenia telemedycyny

W dniu 20 sierpnia 2015 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali, z Komisją Informatyki i Telemedycyny PTK, autorami Deklaracji Bałtyckiej oraz przedstawicielami Telemedycznej Grupy Roboczej. Deklaracja Bałtycka jest dokumentem środowiska kardiologicznego analizującym aktualny stan telemedycyny w Polsce i identyfikującym najważniejsze bariery dla jej rozwoju.  więcej→

VI Konferencja W Dobrym Rytmie

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji dostępnym na stronie pod adresem www.konferencjawdr.pl.

Najmniejszy na świecie stymulator serca - Medtronic Micra TPS na kongresie EUROPACE 2015

U pierwszych 140 pacjentów, implantacja rozrusznika Micra TPS powiodła się w 100 procentach. W badaniach przeprowadzanych po jednym i trzech miesiącach, u wszystkich pacjentów odnotowano średnie wartości pomiarów elektrycznej stymulacji serca, pozostające w obrębie przewidywanych zakresów. 

Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obchodzi 50-lecie wszczepienia pierwszego stymulatora serca

Z tej okazji stworzono unikatową w skali kraju gablotę ze stymulatorami, które wszczepiano pacjentom na przestrzeni tego półwiecza. Opowiadają one barwną historię zarówno kliniki, jak i medycyny drugiej połowy XX wieku.

Najmniejszy na świecie rozrusznik serca - Medtronic Micra TPS, zdobywa nagrodę za innowacyjność - Top European Innovation Award 2015

Rozrusznik serca Micra® zdobył główną nagrodę, jako „Innowacyjne rozwiązanie medyczne”, usprawniające praktykę lekarską. Nagroda jest przyznawana przez międzynarodowy zespół ekspertów, naukowców i lekarzy, którzy dokonują przeglądu konkurencyjnych produktów i wybierają najbardziej zaawansowaną, przełomową technologię.

Rejestr Gold AF pozwoli na zgromadzenie istotnych danych dotyczących ablacji przy wykorzystaniu technologii Phased RF pacjentów z migotaniem przedsionków

Rozpoczynające się pierwsze prospektywne, obserwacyjne badanie kliniczne GOLD AF oceni wykorzystanie technologii Phased RF w leczeniu pacjentów z objawowym migotaniem przedsionków (AF). Wieloośrodkowy rejestr  oceni rzeczywiste wyniki leczenia za pomocą wieloelektrodowego cewnika PVAC GOLD -  do ablacji żył płucnych oraz innych cewników wykorzystujących technologię Phased RF.

WYDARZENIA

MRI BEZ STREF WYKLUCZEŃ

AMPLIA MRI Quad CRT-D SureScan Jednym z głównych problemów w terapii resynchronizującej jest wysoki odsetek pacjentów nie odpowiadających wystarczająco na zastosowaną terapię (non-responder).

Urządzenie Amplia MRI™ Quad CRT-D, dzięki zaawansowanym algorytmom (m.in. optymalizacja terapii CRT CardioSync, Adaptive CRT, zaawansowane technologie stymulacji czteropolowej Multiple Point Pacing), pozwala zwiększyć znacząco odsetek responderów. Dodatkowo dzięki technologii SureScan daje pacjentom pełny dostęp do diagnostyki MRI (urządzenia 1,5 i 3T, skanowanie całego ciała bez stref wykluczeń). więcej→

WARTE UWAGI

Warte uwagi!

AF niesie istotne zwiększenie ryzyka wystąpienia udaru oraz niewydolności serca dla istotnej grupy pacjentów ze wszczepionym ICD oraz ma istotny wpływ na jakość życia. - Teraz możliwe jest wykrycie AF za pomocą jednojamowego ICD. 

Visia AF oparta jest o algorytm potwierdzony klinicznie do rozpoznawania AF. 

Dostęp do MRI - Visia AF wykonana jest w technologii Surescan, która zapewnia skanowanie całego ciała pacjenta. więcej→

NEWSLETTER

Zapoznaj się z opublikowanymi newsletterami "W Dobrym Rytmie":

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami pojawiającymi się w naszym serwisie, zapisz się na nasz newsletter.