AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

CIED Zastosowanie koperty antybakteryjnej w prewencji infekcji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych
CIED Implantacja kardiologicznych urządzeń wszczepialnych z vs. bez przerywania terapii nowym doustnym antykoagulantem – wyniki badania BRUISE CONTROL 2
CIED Bezpieczeństwo wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi
CIED Rokowanie odległe u chorych z powikłaniami infekcyjnymi na implantowanych urządzeniach kardiologicznych
CIED Istotna, spowodowana implantowaną elektrodą niedomykalność zastawki trójdzielnej wpływa na pogorszenie rokowania u pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi
CIED Odległe przeżycie wśród pacjentów z infekcją urządzenia do elektroterapii serca poddawanych przezskórnemu usunięciu układu – badanie kohortowe z grupą kontrolną
CIED Implantacja stymulatora lub defibrylatora bez przerywania antykoagulacji – randomizowane badanie kliniczne
CIED Charakterystyka powikłań zabiegów wymiany lub rozbudowy urządzeń do elektroterapii serca – rejestr kliniczny
CIED Okołoimplantacyjna profilaktyka antybiotykowa – randomizowane badanie kliniczne
CIED Okołozabiegowa terapia pomostowa za pomocą heparyny drobnocząsteczkowej u pacjentów stosujących przewlekle antagonistów witaminy K
CIED Diagnostyka, leczenie i sposoby zapobiegania infekcjom związanym z implantowanymi kardiowerterami-defibrylatorami i stymulatorami serca – wyniki rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca
CIED Wykonywanie rezonansu magnetycznego u pacjentów z implantowanym kardiostymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem – wyniki rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca
CIED Złamania elektrod Sprint Fidelis u pacjentów z implantowanym stymulatorem resynchronizującym – doniesienia z badania RAFT
CIED Narażenie na promieniowanie wśród lekarzy elektrofizjologów – wyniki rejestru Europejskiego Stowarzyszenia Rytmu Serca
CIED Implantacja kardiostymulatora bądź kardiowertera-defibrylatora bez przerywania terapii doustnym antykoagulantem
CIED Praktyczne aspekty redukcji dawek promieniowania dla pacjentów i lekarzy w trakcie zabiegów z zakresu elektrofizjologii i elektroterapii – stanowisko ekspertów