AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

AF Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian compared with apixaban in patients with atrial fibrillation (PACIFIC-AF): a multicentre, randomised, double-blind, double-dummy, dose-finding phase 2 study
AF Efektywność krioablacji balonowej i ablacji prądem o częstotliwości radiowej z pomiarem siły nacisku mierzona wszczepialnym rejestratorem arytmii – randomizowane badanie kliniczne
AF Efektywność krioablacji balonowej migotania przedsionków u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca – retrospektywne badanie kohortowe
AF Leczenie chorób współistniejących poprawia kontrolę rytmu u pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków – randomizowane badanie kliniczne RACE 3
AF Krioablacja balonem II generacji jako zabieg reablacji migotania przedsionków – badanie kliniczno-kontrolne
AF Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z migotaniem przedsionków po ostrym zespole wieńcowym lub przezskórnej angioplastyce wieńcowej
AF Ablacja, leki antyarytmiczne i twarde punkty końcowe w terapii migotania przedsionków – randomizowane badanie kliniczne CABANA
AF Wczesna czy odroczona kardiowersja w napadzie migotania przedsionków o krótkim czasie trwania – randomizowane badanie kliniczne RACE 7 ACWAS
AF Izolacja uszka lewego przedsionka u pacjentów nie odpowiadających na izolację żył płucnych
AF Efektywność i bezpieczeństwo krioablacji balonowej u pacjentów ze wspólnym ujściem lewych żył płucnych
AF Efektywność i bezpieczeństwo krioablacji balonowej migotania przedsionków opartej o czas do izolacji żyły (Cryo-DOSING Study)
AF Wpływ krioablacji balonowej ujść żył płucnych na oskrzela