AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

AF Krioablacja lub leki antyarytmiczne w terapii pierwszego rzutu migotania przedsionków – wyniki badania EARLY AF Trial
AF Kontrola rytmu oparta na leczeniu ablacją vs kontrola częstości rytmu komór u pacjentów z niewydolnością serca oraz migotaniem przedsionków – wyniki randomizowanego badania RAFT-AF
AF POTTER AF. The Prognosis following oesophageal fistula formation in patients under- going catheter ablation for AF
AF MANIFEST-PF. Safety and Effectiveness of Pulsed Field Ablation to Treat Atrial Fibrillation: One-Year Outcomes From the MANIFEST-PF Registry
AF Zamykanie uszka lewego przedsionka podczas operacji kardiochirurgicznych w celu redukcji ryzyka udaru – wyniki badania LAAOS III
AF ARTESIA. Apixaban for Stroke Prevention in Subclinical Atrial Fibrillation
AF Ablacja przezcewnikowa migotania przedsionków w schyłkowej niewydolności serca
AF Badanie NOAH-AFNET 6
AF Progresja migotania przedsionków po krioablacji balonowej – 3-letnie wyniki badania EARLY AF Trial
AF ADVENT TRIAL
AF Pulsed Field Ablation, PFA – NEW ENGLAND JURNAL OF MEDICINE
AF Pulsed Field Ablation for the Treatment of Atrial Fibrillation: PULSED AF Pivotal Trial
AF Safety of the oral factor XIa inhibitor asundexian compared with apixaban in patients with atrial fibrillation (PACIFIC-AF): a multicentre, randomised, double-blind, double-dummy, dose-finding phase 2 study
AF Efektywność krioablacji balonowej i ablacji prądem o częstotliwości radiowej z pomiarem siły nacisku mierzona wszczepialnym rejestratorem arytmii – randomizowane badanie kliniczne
AF Efektywność krioablacji balonowej migotania przedsionków u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca – retrospektywne badanie kohortowe
AF Leczenie chorób współistniejących poprawia kontrolę rytmu u pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków – randomizowane badanie kliniczne RACE 3
AF Krioablacja balonem II generacji jako zabieg reablacji migotania przedsionków – badanie kliniczno-kontrolne
AF Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z migotaniem przedsionków po ostrym zespole wieńcowym lub przezskórnej angioplastyce wieńcowej
AF Ablacja, leki antyarytmiczne i twarde punkty końcowe w terapii migotania przedsionków – randomizowane badanie kliniczne CABANA
AF Wczesna czy odroczona kardiowersja w napadzie migotania przedsionków o krótkim czasie trwania – randomizowane badanie kliniczne RACE 7 ACWAS
AF Izolacja uszka lewego przedsionka u pacjentów nie odpowiadających na izolację żył płucnych
AF Efektywność i bezpieczeństwo krioablacji balonowej u pacjentów ze wspólnym ujściem lewych żył płucnych
AF Efektywność i bezpieczeństwo krioablacji balonowej migotania przedsionków opartej o czas do izolacji żyły (Cryo-DOSING Study)
AF Wpływ krioablacji balonowej ujść żył płucnych na oskrzela