Pokazuje 1-10 z 238 wyników

Kamizelka defibrylująca u pacjentów po zawale serca

Częstość występowania nagłego zgonu sercowego (ang. sudden cardiac death – SCD) jest szczególnie wysoka u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (ang. left ventricle ejection fraction – LVEF) we wczesnym okresie …