Pokazuje 1-10 z 193 wyników

Jubileuszowa Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK w Toruniu

Kolejne spotkanie środowiska elektoterapii i elektrofizjologii w Polsce odbędzie się pod znakiem ważnych jubileuszy: 30 lat POLSTIM-u oraz 50-lecie zainicjowanej przez Profesora Mariusza Stopczyka działalności środowiska arytmologicznego PTK. Organizatorzy zapewniają …

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory z i bez choroby niedokrwiennej: metaanaliza

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) jest uznaną metodą elektroterapii redukującą śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca (ang. heart failure – HF) o podłożu niedokrwiennym. Ostatnie wyniki badań dotyczących natomiast wpływu ICD …