Pokazuje 1-10 z 238 wyników

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory z i bez choroby niedokrwiennej: metaanaliza

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ang. implantable cardioverter-defibrillator – ICD) jest uznaną metodą elektroterapii redukującą śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca (ang. heart failure – HF) o podłożu niedokrwiennym. Ostatnie wyniki badań dotyczących natomiast wpływu ICD …