Leczenie farmakologiczne komorowych zaburzeń rytmu serca

Pharmacological treatment of ventricular arrhythmias

Marcin Grabowski

Streszczenie

Mimo postępu w leczeniu schorzeń sercowo-naczyniowych terapia zaburzeń rytmu – szczególnie komorowych – pozostaje istotnym wyzwaniem dzisiejszej farmakoterapii kardiologicznej. Dotychczasowe obserwacje wskazują, że klasyczne leki antyarytmiczne, nawet przy osiągniętym efekcie redukcji zaburzeń rytmu, zazwyczaj nie wpływają na rokowanie. Główną korzyść w zakresie redukcji ryzyka zgonu w mechanizmie arytmii przynoszą leki wpływające na przebieg niewydolności serca. Doświadczenia z lekami antyarytmicznymi różnią się także w grupach pacjentów z upośledzoną i zachowaną funkcją lewej komory.

Słowa kluczowe

farmakoterapia, komorowe zaburzenia rytmu

Summary

Despite significant progress in the treatment of cardiovascular diseases, pharmacotherapy of arrhythmias - especially ventricular – remains a major challenge of today’s cardiac treatment. Previous observations indicate that classic antiarrhythmic drugs, despite proven antiarrhythmic effect, usually do not affect the prognosis. Risk reduction of sudden cardiac death mainly results from the use of heart failure therapy. Experience with antiarrhythmic drugs also differs in patients with impaired and preserved left ventricular function.

Keywords

pharmacotherapy, ventricular arrhythmias