Badanie ASSERT-II wykazało, że u starszych pacjentów z wysoką punktacją w skali CHA2DS2-VASc subkliniczne AF jest częste, jednak podobne u chorych z lub bez przebytego epizodu zakrzepowo-zatorowego. Dalsze badania (np. NOAH, ARTESIA) zadecydują w przyszłości o zasadach postępowania diagnostycznego i leczniczego w takich populacjach chorych.