Odrębność badania echokardiograficznego u pacjentów z implantowanym urządzeniem stymulującym/defibrylującym serce

Specificity of the echocardiographic examination in patients with implanted cardiac pacing/resynchronization or cardioverter-defibrillator device

Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

Streszczenie

Dynamiczny rozwój elektroterapii serca powoduje, że dla pacjentów z wszczepialnym urządzeniem typu stymulator (PM), kardiowerter-defibrylator (ICD) oraz układ resynchronizujący (CRT) powinno się stworzyć odrębny protokół badania echokardiograficznego, uwzględniający większość potencjalnych powikłań towarzyszących elektrostymulacji na różnych etapach leczenia, z naciskiem na te nieprawidłowości, których wystąpienie stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia. Artykuł ten przedstawia protokół badania w tej grupie chorych, ułatwiający mniej doświadczonym specjalistom przeprowadzenie badania zgodnie z zasadą Good Clinical Practice.

Słowa kluczowe

badanie echokardiograficzne, prawa komora, stymulator serca, ICD, CRT

Summary

There is a need to create separated protocol of the echocardiographic examination for the patients treated with pacemaker (PM), ICD and CRT to diagnose and protect against possible complications in this group of patients, especially in theirs life threatening. In the article the protocol of echocardiographic assessment in this group of patients is proposed allowing the less experienced cardiologists to maintain the evaluation according to the rules of Good Clinical Practice.

Keywords

echocardiography, right ventricle, pacemaker, ICD, CRT.