Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora u chorej z przetrwałą żyłą główną górną lewą – możliwości i ograniczenia

Jacek Hincz, Maciej Sterliński