Inwazyjnie czy zachowawczo - strategie leczenia chorych z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca

Invasive or conservative – treatment strategies for patients with atrial fibrillation and heart failure

Mariusz Pytkowski

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, ablacja przeznaczyniowa, kontrola częstości rytmu komór.

Keywords

atrial fibrillation, transcatheter ablation, rate control.