Nowe urządzenia umożliwiające monitorowanie stanu hemodynamicznego pacjentów z niewydolnością serca

Ewa Jędrzejczyk-Patej, Oskar Kowalski