Różnice w występowaniu poszczególnych zaburzeń rytmu serca w zależności od płci i stężenia hormonów płciowych

The differences in cardiac arrhythmias depending on gender and the level of sex steroid hormones

Ewa Topolska, Andrzej Oszczygieł, Beata Mańkowska-Załuska, Andrzej Lubiński

Streszczenie

Istnieje wiele różnic w częstości występowania chorób układu sercowo-naczyniowego w zależności od płci. Różnice te zostały udokumentowane między innymi w występowaniu arytmii nadkomorowych takich jak nawrotny częstoskurcz z węzła przedsionkowo-komorowego. U mężczyzn częściej niż u kobiet występują komorowe zaburzenia rytmu. U kobiet częściej natomiast występuje zespół długiego QT. Celem pracy jest analiza i podsumowanie dostępnej wiedzy na temat wpływu hormonów płciowych na poszczególne zaburzenia rytmu. 

Słowa kluczowe

nadkomorowe zaburzenia rytmu, komorowe zaburzenia rytmu, hormony płciowe, płeć

Abstract

There are many important differences in the presentation of different cardiovascular diseases between men and women. Differences have been documented for example in the prevalence of supraventricular arrhythmias such as atrioventricular nodal re-entry tachycardia. Women are less prone to ventricular arrhythmias in general. Men are less prone to long QT syndrome. The aim of this rewiew is to analyse and summary the principal sex steroid related differences in presentation of different cardiac arrhythmias.

Keywords

supraventricular arrhythmias, ventricular arrhythmias, sex steroid hormones, gender