Kurs: Omdlenia

Autor kursu: Dr n.med. Dagmara Urbańczyk-Świć
Data kursu: 24-08-2017 r.

 

Słowa kluczowe: omdlenie, hipotensja ortostatyczna, arytmia, omdlenie odruchowe, wszczepialny rejestrator pętlowy, stymulacja serca