Przygotowanie chorego do zabiegu, instrumentacja i postępowanie pozabiegowe w pracowni elektrofizjologii – rola pielęgniarki

Patient’s preparation, instrumentation and post-procedural care in electrophysiology lab – nurse tasks

Małgorzata Sobczyńska

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest istotnemu elementowi kardiologii zabiegowej – przygotowaniu chorego do zabiegu w pracowni elektrofizjologii. Praca pielęgniarki, jako profesjonalnego pomagającego, stanowi podstawę prawidłowej i bezpiecznej opieki nad pacjentem przed zabiegiem, po zabiegu, a także w jego trakcie.

Słowa kluczowe

elektrofizjologia, wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca, pielęgniarka

Summary

Nurse as an important allied professional of electrophysiology team is co-responsible for proper and safe patient’s preparation, procedure performance and post-procedural care. Main tasks of the nurse on this field are presented in the article.

Keywords

electrophysiology, cardiac implantable electronic devices, nursing care