Nieinwazyjna programowana stymulacja serca u pacjenta po usunięciu rozrusznika

Nieinwazyjna programowana stymulacja serca u pacjenta po usunięciu rozrusznika

Piotr Futyma, Jerzy Kuźniar

Słowa kluczowe

nieinwazyjna programowana stymulacja, czas powrotu rytmu zatokowego, czasowy stymulator zewnętrzny

Keywords

noninvasive programmed stimulation, sinus node recovery time, temporary external pacemaker