Propafenon w leczeniu arytmii nadkomorowych

Propafenon w leczeniu arytmii nadkomorowych

Aleksander Maciąg

Streszczenie

Propafenon to obecnie jeden z najchętniej stosowanych leków antyarytmicznych. Dosyć wysoka skuteczność, szczególne w połączeniu z beta-blokerem, sprawia, że jest często włączany do farmakoterapii w arytmiach nadkomorowych. Uwzględniając pewne ograniczenia, można go bezpiecznie stosować w szerokiej populacji pacjentów.

Słowa kluczowe

propafenon, leki antyarytmiczne, arytmie nadkomorowe

Summary

Propafenone is now one of the most widely used anti-arrhythmic drugs. Quite high efficiency, particularly in combination with a beta-blocker makes is often used in supraventricular arrhythmias. Taking into account the limitations of its use can be safely used in a broad population of patients.

Keywords

propafenone, anti-arrhythmic drugs, supraventricular arrhythmias