Rozległa modyfikacja substratu jako cel ablacji częstoskurczów komorowych u pacjentów z uszkodzeniem lewej komory

Extensive substrate modification as an aim of ventricular tachycardia ablations in patients with structural heart disease

Mariusz Pytkowski, Michał M. Farkowski

Słowa kluczowe

częstoskurcz komorowy, ablacja, substrat, LAVAs, homogenizacja

Keywords

ventricular tachycardia, ablation, substrate, LAVAs, homogenization