Współistniejące arytmie w zdrowym sercu: częstoskurcz węzłowy i częstoskurcz komorowy. Który z nich wymaga interwencji?

Two arrhythmias in structurally normal heart: ventricular nodal reentrant tachycardia and ventricular tachycardia. Witch of them should be treated?

Aleksander Maciąg

Słowa kluczowe

ablacja, częstoskurcz pęczkowy.

Keywords

ablation, fascicular tachycardia.