ACC 2016 ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 AHA 2015 AHA 2016 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 Cardiostim 2015 Cardiostim 2016 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 ESC 2015 ESC 2016 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 HRS 2016 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021

  • HRS 2016
A Prospective Multicenter Randomized Controlled Trial of Early Discharge Compared to Hospitalization after Elective Implantable Cardioverter-Defibrillator Procedures: First Results of the Same Day-Discharge for Implantable Cardioverter-Defibrillator Trial
W powyższym badaniu udokumentowano, że wypis pacjenta po wszczepieniu ICD w profilaktyce pierwotnej SCD w dniu wykonania zabiegu jest równie bezpieczny i nie wpływa negatywnie na jakość życia, w porównaniu z grupą pacjentów wypisanych dnia...
  • HRS 2016
Thoracoscopic Ganglionic Plexus Ablation does not Improve Outcome in Advanced Atrial Fibrillation. The prospective, randomized AFACT trial
AFACT to największe randomizowane badanie oceniające zastosowanie chirurgii torakoskopowej w zaawansowanym AF. Wykazano, że ablacja GP, mimo skuteczności w ich eliminacji, grozi większą liczbą powikłań krwotocznych, niewydolnością węzła...
  • HRS 2016
Rate Control versus Rhythm Control for Atrial Fibrillation after Cardiac Surgery
Postępowanie w przypadku pooperacyjnego AF poprzez kontrolę częstotliwości rytmu komór lub walkę o utrzymanie rytmu zatokowego związane było z taką samą liczbą dni hospitalizacji, zbliżoną liczbą powikłań i podobnie niskim...
  • HRS 2016
VANISH – Ventricular Tachycardia Ablation versus Escalated Antiarrhythmic Drug Therapy in Ischemic Heart Disease
W badaniu VANISH udokumentowano, że złożony punkt końcowy w postaci zgonu, burzy elektrycznej lub adekwatnego wyładowania z ICD występował rzadziej u chorych poddanych przezżylnej ablacji komorowej w porównaniu z chorymi leczonymi...