ACC 2016 ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 AHA 2015 AHA 2016 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 Cardiostim 2015 Cardiostim 2016 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 ESC 2015 ESC 2016 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 HRS 2016 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021

  • ESC 2015
Efficacy of Antiarrhythmic Drugs Short-Term Use after Catheter Ablation for Atrial Fibrillation (EAST-AF) trial
Krótkoterminowe (90 dni) stosowanie leków antyarytmicznych, po zabiegu ablacji migotania przedsionków, redukowało liczbę nawrotów arytmii przedsionkowej w tym czasie. Zastosowanie takiego leczenia nie skutkowało redukcją nawrotów AF w...
  • ESC 2015
Percutaneous Implantation of an Entirely Intracardiac Leadless Pacemaker LEADLESS II trial
W badaniu wykazano, że skuteczność i bezpieczeństwo ocenianego bezelektrodowego stymulatora serca, a także parametry stymulacji i wyczuwania u zdecydowanej większości pacjentów spełniły założone przez badaczy wymagania. Poważne...
  • ESC 2015
Effect of empirical left atrial appendage isolation on long-term procedure outcome in patients with long-standing persistent atrial fibrillation undergoing catheter ablation: results from the BELIEF study
U chorych z przetrwałym długotrwałym AF izolacja żył płucnych z jednoczasową izolacją uszka lewego przedsionka istotnie wydłuża okres wolny od nawrotów AF, nie zwiększając liczby powikłań związanych z...