ACC 2016 ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 AHA 2015 AHA 2016 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 Cardiostim 2015 Cardiostim 2016 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 ESC 2015 ESC 2016 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 HRS 2016 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020

  • Cardiostim 2016
Ablacja z dostępu epikardialnego jako metoda leczenia chorych z zespołem Brugadów
Nasierdziowe mapowanie RVOT u chorych z BS wykazało obecność nieprawidłowych potencjałów, które najpewniej wskazują na podłoże złośliwych arytmii komorowych. Ablacja tego obszaru normalizuje zapis EKG (także po prowokacji lekiem IC),...